วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 136 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสามัครหรือพนักงานราชการเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 136 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นายทหารสัญญาบัตร 27 อัตรา
2.นายทหารประทวน 109 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์กองบัญชาการกองทัพไทย http://application.rtarf.mi.th/

อ่านรายเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 158 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ

จำนวนพนักงานราชการ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร:  158 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร   http://job2.doae.go.th/

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558


อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 16 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่ กรมการจัดหางาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบ
1.นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน http://doe.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

สป.วท. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา (16 - 20 มีนาคม 2558)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558

ตำแหน่ง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดรับสมัคร
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)  4 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี)  1 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี)  2 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมการปกครอง ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 135 อัตรา

กรมการปกครอง ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 135 อัตรา
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่กรมการปกครองประกาศเปิดสอบ
1.ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 30 อัตรา
2.ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 90 อัตรา
3.ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ
เปิดรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง http://job.dopa.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมสรรพากร ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 131 อัตรา)

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 131 อัตรา 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ ห้องฝึกอบรม 5 ชั้น 3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0 2272 8515-6

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 50 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558

ตำแหน่งที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเปิดรับสมัครสอบ

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ ชั้น 1 อาคาร 2 หน้าสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯสอบถามรายละเอียด โทร. 02-6373155-7

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข คุณสมบัติ วิธีสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 52 อัตรา (17 - 29 ธันวาคม 2557)

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 52 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 ธันวาคม 2557

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กองทัพบก ประกาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 107 อัตรา

กองทัพบก ประกาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 107 อัตรา
จำหน่ายคู่มือใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 รับสมัครตั้งแต่ 7 - 11 มกราคม 2558
ระดับการศึกษาที่กองทัพบก ประกาศกรับสมัครสอบ

  • ระดับปริญญาตรี  105 อัตรา
  • ระดับปริญญาโท  2 อัตรา
วิธีสมัคร สอบทหาร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถติดต่อขอซื้อสมุดคำแนะนำและใบสมัครได้ที่ กองสนับสนุนการฝึกศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

จำหน่ายคู่มือและใบสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558
และรับสมัครตั้งแต่ 7 - 11 มกราคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศ ตำแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสอบ

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมศุลกากร ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 68 และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 98 อัตรา (24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557)

กรมศุลกากร ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 68 อัตรา และรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 98 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่ กรมศุลกากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบ
  • พนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา
  • ลูกจ้างชั่วคราว 98 อัตรา
วิธีการสมัคร สอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร http://job.customs.go.th/

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา (17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 57)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

  • นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)  18 อัตรา
  • นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  2 อัตรา

วิธีการสมัคร สอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://cpd.thaijobjob.com เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

<< หางานราชการ สอบงานราชการ ในพื้นที่ต่างๆ คลิ๊ก >>
ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้