วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมศุลกากร ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 68 และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 98 อัตรา (24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557)

กรมศุลกากร ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 68 อัตรา และรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 98 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่ กรมศุลกากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบ
 • พนักงานราชการทั่วไป 68 อัตรา
 • ลูกจ้างชั่วคราว 98 อัตรา
วิธีการสมัคร สอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร http://job.customs.go.th/

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา (17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 57)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

 • นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)  18 อัตรา
 • นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)  2 อัตรา

วิธีการสมัคร สอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://cpd.thaijobjob.com เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2557

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

<< หางานราชการ สอบงานราชการ ในพื้นที่ต่างๆ คลิ๊ก >>

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา (13 - 19 พฤศจิกายน 2557)

กรมบังคับคดี ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่ กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ
 • นิติกร 20 อัตรา 
วุฒิการศึกษา: ระดับปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
ค่าตอบแทน: 18,000 บาท

วิธีการรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา (10 - 28 พฤศจิกายน 2557)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่ อบจ.ขอนแก่น ประกาศเปิดรับสมัคร 
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ3 /1อัตรา
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม ระดับ3 /1อัตรา
 • บรรณารักษ์ ระดับ3 /1อัตรา
 • สันทนาการ ระดับ3 /1อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ3 /1อัตรา
วิธีการรับสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น http://kkpao.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 100 อัตรา (17 - 28 พฤศจิกายน 2557)

กองทัพบก ประกาศเปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 100 อัตรา
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่กองทัพบกประกาศเปิดรับสมัครสอบ
 • สัสดีอำเภอ และเสมียนสัสดีจังหวัด 100 อัตรา
วิธีการรับสมัคร "สอบทหาร"
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทศัพท์ 02-241 4068

อ่านรายละเอียดประกาศการสอบเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 120 อัตรา (4 - 25 พฤศจิกายน 2557)

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 120 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 100 อัตรา
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 20 อัตรา
วิธีการรับสมัครสอบ
สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job.doae.go.th/

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา (10 - 18 พฤศจิกายน 2557)

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศเปิดรับสมัคร
1. ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน 1 อัตรา (ปวช.)
2. พนักงานธุรการ 6 อัตรา (ม.ปลาย)
3. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา (ม.ปลาย)

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02534 2935

อ่านประกาศเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 40 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบที่ 2 จำนวน 40 อัตรา
รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 42 อัตรา (26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 12 ตำแหน่ง 42 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 63 อัตรา (รับสมัครทางเน็ต ตั้งแต่ 8 – 26 กันยายน 2557)

กรมการบินพลเรือน ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 63 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา (22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา  รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา (8 - 26 กันยายน 2557)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557

ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้