วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี จำนวน 20 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท. 20 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://lgp.job.thai.com/

อ่านรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 309 อัตรา (10 - 19 พฤษภาคม 2558)

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 309 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 309 อัตรา (ปรากฏตามรายละเอียดท้ายประกาศ)
 
วิธีการสมัครสอบ
สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://mea.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา (11 - 25 พฤษภาคม 2558)

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
1.เจ้าพนักงานธุรการ  3 อัตรา
2.นายช่างเทคนิค  2 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  2 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 อัตรา (19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศเปิดรับสมัคร
  • นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
  • นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัตการ
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้ที่สนใจสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th/

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา (7 - 15 พฤษภาคม 2558)

กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมควบคุมโรค จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครสอบ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นิติกร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
สมัครสอบสามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th/

อ่านประกาศการสอบเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งพนักงานสนาม 1 จำนวน 115 อัตรา (7 - 16 พฤษภาคม 2558)

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งพนักงานสนาม จำนวน 115 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่การไฟฟ้านครหลวงประกาศเปิดรับสมัคร
  • พนักงานสนาม 1(ช่างสายอากาศ) 98 อัตรา
  • พนักงานสนาม 1(ช่างโยธา) 17 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://mea.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 27 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558

- ตำแหน่ง >> อ่านรายละเอียดประกาศการสอบเพิ่มเติม

วิธีการสมัครงานราชการ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ กรมศิลปากร http://job.finearts.go.th/

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 136 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสามัครหรือพนักงานราชการเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 136 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 30 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นายทหารสัญญาบัตร 27 อัตรา
2.นายทหารประทวน 109 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์กองบัญชาการกองทัพไทย http://application.rtarf.mi.th/

อ่านรายเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 158 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภูมิภาคสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ

จำนวนพนักงานราชการ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร:  158 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบงานราชการ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร   http://job2.doae.go.th/

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558


อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 16 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่ กรมการจัดหางาน ประกาศเปิดรับสมัครสอบ
1.นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน http://doe.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

สป.วท. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา (16 - 20 มีนาคม 2558)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558

ตำแหน่ง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดรับสมัคร
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)  4 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี)  1 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี)  2 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กรมการปกครอง ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 135 อัตรา

กรมการปกครอง ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 135 อัตรา
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558

ตำแหน่งที่กรมการปกครองประกาศเปิดสอบ
1.ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 30 อัตรา
2.ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 90 อัตรา
3.ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 อัตรา

วิธีการสมัครงานราชการ
เปิดรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง http://job.dopa.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้