สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 515 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 515 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 50 อัตรา (ต้องผ่าน ก.พ)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา (ต้องผ่าน ก.พ)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559


ตำแหน่งที่สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัคร

1.นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา


วิธีการรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของ >> สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา (สมัครผ่านเน็ต 21 - 27 มีนาคม 2559)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 13 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2559

ตำแหน่งที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
1.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
3.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
4.พนักสังคมสงเคราะห์ 3 อัตรา
5.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไม้-ก่อสร้าง) 1 อัตรา
6.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า)1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัครงานราชการ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com/201603

อ่านรายละเอียด คุณสมบัติ เงื่อนไข การสมัครเพิ่มเติม


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา (22 - 28 มีนาคม 59)

กรมการแพทย์ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2559

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี จำนวน 20 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 จำนวน 20 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท. 20 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://lgp.job.thai.com/

อ่านรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 309 อัตรา (10 - 19 พฤษภาคม 2558)

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 309 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 309 อัตรา (ปรากฏตามรายละเอียดท้ายประกาศ)
 
วิธีการสมัครสอบ
สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://mea.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา (11 - 25 พฤษภาคม 2558)

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
1.เจ้าพนักงานธุรการ  3 อัตรา
2.นายช่างเทคนิค  2 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  2 อัตรา

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 อัตรา (19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2558

ตำแหน่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศเปิดรับสมัคร
  • นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
  • นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัตการ
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
ผู้ที่สนใจสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th/

กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา (7 - 15 พฤษภาคม 2558)

กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมควบคุมโรค จำนวน 16 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครสอบ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นิติกร
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครสอบงานราชการ
สมัครสอบสามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://job.ddc.moph.go.th/

อ่านประกาศการสอบเพิ่มเติม

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งพนักงานสนาม 1 จำนวน 115 อัตรา (7 - 16 พฤษภาคม 2558)

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งพนักงานสนาม จำนวน 115 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2558

ตำแหน่งที่การไฟฟ้านครหลวงประกาศเปิดรับสมัคร
  • พนักงานสนาม 1(ช่างสายอากาศ) 98 อัตรา
  • พนักงานสนาม 1(ช่างโยธา) 17 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://mea.thaijobjob.com/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 อัตรา

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 27 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2558

- ตำแหน่ง >> อ่านรายละเอียดประกาศการสอบเพิ่มเติม

วิธีการสมัครงานราชการ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ กรมศิลปากร http://job.finearts.go.th/
ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้