วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

"สํานักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร" ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 158 อัตรา (เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 25 เมษายน - 20 พฤศภาคม 2557)

สํานักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557  จำนวน 14 ตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง 158 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤศภาคม 2557

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 10 - 28 เมษายน 2557

กรมสรรพากร ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา)
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557

ตำแหน่งที่ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
  • พนักงานภาษีสรรพากร                  27 อัตรา
  • พนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ) 31 อัตรา
วิธีการรับสมัคร 
กรมสรรพากร ได้กำหนดเปิดรับสมัครสอบทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.rd.go.th/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แนบท้าย พนักงานราชการทั่วไป
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แนบท้าย พนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ทั่วประเทศ 371 อัตรา (สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17 -24 เม.ย. 2557 )

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดรับสมัครทาง internet ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เมษายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 40 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 27 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557

กรมการทหารช่าง ประกาศเปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 40 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557


วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา เปิดสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 18 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557)

เทศบาลตําบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเปิดสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 18 อัตรา
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา (สมัครทางอินเทอร์เน็ต 10 – 21 มีนาคม 2557)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มีนาคม 2557

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา (รับสมัครทางเน็ต 6 - 26 มีนาคม 2557)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 9 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา (รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต 7 – 27 มีนาคม 2557)

กรมศุลกากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครงานราชการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มีนาคม 2557

ตำแหน่งที่ กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภาค ข.)

1. เจ้าพนักงานศุลกากร    30 อัตรา  ระดับการศึกษา: ปวช.
2. เจ้าพนักงานเดินเรือ        6 อัตรา   ระดับการศึกษา: ปวช.

รวม 36 อัตรา

วิธีการรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ทางเว็บไซต์ >> http://job.customs.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม เงื่อนไข คุณสมบัติ วิธีการสอบ

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา (รับสมัครทางเน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2557)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 4 - 24 มีนาคม 2557)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มีนาคม 2557

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กรมบังคับคดี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รวม 48 อัตรา (รับสมัครทางเน็ต 3 - 7 มีนาคม 2557)

กรมบังคับคดี ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 48 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเตอรเน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้