วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา (10 - 18 พฤศจิกายน 2557)

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศเปิดรับสมัคร
1. ครูฝึกอาชีพพื้นฐาน 1 อัตรา (ปวช.)
2. พนักงานธุรการ 6 อัตรา (ม.ปลาย)
3. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา (ม.ปลาย)

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02534 2935

อ่านประกาศเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 40 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบที่ 2 จำนวน 40 อัตรา
รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 42 อัตรา (26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 12 ตำแหน่ง 42 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 63 อัตรา (รับสมัครทางเน็ต ตั้งแต่ 8 – 26 กันยายน 2557)

กรมการบินพลเรือน ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 63 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา (22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา  รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา (8 - 26 กันยายน 2557)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 อัตรา (28 สิงหาคม - 22 กันยายน 2557)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 22 กันยายน 2557

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สนง. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา (20 - 26 สิงหาคม 2557)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา
เปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2557

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เปิดรับสมัครสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติ เงื่อนไข วิธีการสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (25 สิงหาคม -15 กันยายน 2557)

กรมศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย)  และตําแหน่งนักอักษรศาสตรปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม -15 กันยายน 2557

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2557

ซึ่งผู้สนใจสมัครสอบสามารถเข้าดูรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ รวมไปถึงจำนวนและพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เว็บไซต์รับสมัคร >> http://job.pea.co.th/

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา (1 - 15 สิงหาคม 2557)

กรมเจ้าท่า ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา (1 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557

ตำแหน่งที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัคร
- เศรษฐกรปฏิบัติการ 8 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับ: ปริญญาโท

วิธีการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกใบสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th

>> อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม เงื่อนไข คุณสมบัติ วิธีการสอบ
ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้