ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา (25 - 29 มีนาคม 2556)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ  รวม 14 อัตรา 
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2556

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  • นักจัดการงานทั่วไป 
  • นักทรัพยากรบุคคล 
  • นักวิชาการเงินและบัญชี 
  • นักวิชาการพัสดุ 
  • นายช่างไฟฟ้า 
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
รวม 14 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม