ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรีรับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 21 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2556

(งานราชการ) ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า แพทย์แผนไทย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ รวม 5 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2556

ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1. นายช่างไฟฟ้า 
  2. แพทย์แผนไทย 
  3. เภสัชกร 
  4. นักเทคนิคการแพทย์ 
  5. นักรังสีการแพทย์ 
รวม 5 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2556

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>