ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา (18 - 22 มีนาคม 2556)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิทยาศาสตร์ รวม 7 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • นักจัดการงานทั่วไป 
  • นักวิชาการเงินและบัญชี 
  • นักวิทยาศาสตร์ 
รวม 7 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม