ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2556 (รับสมัครทางเน็ต ตั้งแต่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556)

สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ฉะเชิงเทรา
 • ราชบุรี
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • พิษณุโลก
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • สุราษฎร์ธานี
 • สงขลา
สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. ให้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 โดยกำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 56 รับชำระเงินและเลือกศูนย์สอบระหว่างวันที่ 8-31 พ.ค. 56 สอบข้อเขียนพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบจำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 56 หรือวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 56 และจะประกาศผลการสอบในวันที่ 9 ต.ค. 56
ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th