ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 21 พ.ค -11มิ.ย 2556)

อบต.ปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 11 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556


ตำแหน่งที่ทาง อบต.ปอพาน เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ  1  อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  อัตรา
นายช่างโยธา  1  อัตรา
นายช่างไฟฟ้า  1  อัตรา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  อัตรา

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 3
นิติกร  1  อัตรา
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  1  อัตรา
นักวิชาการเกษตร  1  อัตรา
นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
นักวิชาการพัสดุ  1  อัตรา

รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-989057 ผู้สนใจสามารถเช็คข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ http://tambonporpan.org/
http://www.dla.go.th/

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม