ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กทม. เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 จำนวน 243 อัตรา ( 9 - 31 พฤษภาคม 2556)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 243 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2556

กรุงเทพมหานครเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานได้แก่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 45 อัตรา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
เจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
วิศกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ หรือ http://www.bangkok.go.th/exam/ หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ครั้งที่ 1/2556" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม