ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบจ.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอบแข่งขันเป็นครู อบจ. ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 80 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 27พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 56)

(ข่าวงานราชการ 2556 จังหวัดศรีสะเกษ)
ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รวม 80 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 16 อัตรา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา
 • สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
 • สาขาวิชาเคมี จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาดนตรี จำนวน 8 อัตรา
 • สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 • สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
รวมทั้งสิ้น 80 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม