"ข่าวสอบ ภาค ก. ก.พ 2556"

"ข่าวความเคลื่อนไหวการสอบ (ภาค ก.) ก.พ 2556" 
ผู้สมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2556 สามารถตรวจสอบรายละเอียด สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันและเวลาสอบ และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก ของ ก.พ. ได้แล้ว
ทางเว็บไซต์   http://job3.ocsc.go.th   ในหัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก ของ ก.พ. ประจำปี 2556" และหัวข้อย่อย "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" 

แนะนำ

ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้