ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศเปิดสอบเพื่อบรรจุและขึ้นบัญชีเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 21 ตำแหน่ง (สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต 19 - 28 สิงหาคม 2556)

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปี 2556 จำนวน 21 ตำแหน่ง
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2556

ตำแหน่งที่ การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศเปิดสอบเพื่อบรรจุและขึ้นบัญชีเป็นพนักงาน
 • นักบัญชี 4
 • นิติกร 4
 • วิศวกร 4 (โยธา)
 • เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
 • ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
 • ช่างโยธา 3
 • ช่างเครื่องกล 3
 • ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ช่างไฟฟ้า 3
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
 • ผู้ตรวจสอบ 4
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2556