ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กรมการทหารช่าง ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ งบประมาณ 2557 จำนวน 20 อัตรา (อัตรา สิบเอก) (สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 21 -29 พ.ย. 2556)

กรมการทหารช่าง ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 20 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 21 -29 พ.ย. 2556

ตำแหน่งที่กรมการทหารช่างเปิดรับสมัคร
  • สายงานเสมียน(หน่วย อฉก.)จำนวน 1 อัตรา
  • สายงานเสมียน(หน่วย อจย.)จำนวน 2 อัตรา
  • สายงานพลขับ จำนวน 2 อัตรา
  • สายงานช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา
  • สายงานช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา
  • สายงานช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
  • สายงานช่างเชือมโลหะ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18-30
งดรับนายทหารกองหนุนยศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก
งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2547 (เกิด 2536)
ตำแหน่งเสมียน (หน่วย อฉก.)บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งเสมียน (หน่วย อจย.)ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งพลขับ เป็นทหารกองหนุน อายุไมต่ำกว่า 22- 30 ปี คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
ตำแหน่งช่างยนต์ บุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างยนต์ หรือในสาขาทีเกี่ยวข้อง
ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างก่อสร้าง
ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งช่างเชื่อม บุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างเชื่อมโลหะ

รับสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่ วันที่ 21-29 พ.ย. 56 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภานุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 0 3233 7014 และ 0 3233 7388 ต่อ 53124 และ ต่อ 531125
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 30 พ.ย. 56 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภานุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง  http://www.engrdept.com

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม วิธีการสอบ เงื่อนไข คุณสมบัติ