ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อัพเดทล่าสุด!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเปิดสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ เปิดสอบเพื่อบรรจุ

บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 

วิธีการสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 - 26 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ