ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมชลประทาน ประกาศรับพนักงานราชการทั่วไป รวม 1,194 อัตรา (รับสมัครทางเน็ต 6 - 14 มกราคม 2557 )

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 1,194 อัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 มกราคม 2557

สถานที่ปฏิบัติงาน: ส่วนกลาง  / ส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งที่กรมชลประทานเปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1. เจ้าพนักงานธุรการ 78 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 64 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 60 อัตรา
4. นายช่างโยธา 47 อัตรา
5. นายช่างชลประทาน 534 อัตรา
6. นายช่างเครื่องกล 99 อัตรา
7. นายช่างไฟฟ้า 22 อัตรา
8. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 อัตรา
9. นายช่างสำรวจ 90 อัตรา
10 .นายช่างเขียนแบบ 4 อัตรา
11. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 12 อัตรา
12. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 19 อัตรา
14. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 47 อัตรา
16. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
17. นิติกร 15 อัตรา
18. นักวิชาการประมง 1 อัตรา
19. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
20. วิศวกรชลประทาน 37 อัตรา
21. วิศวกรโยธา 13 อัตรา
22. วิศวกรเครื่องกล 2 อัตรา

รวม 1,194 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.rid.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติ เงื่อนไข วิธีการสอบ