เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานครูเทศบาล 7 ตำแหน่ง (สมัครด้วยตนเอง 1 - 29 พ.ย 2556)

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วย 7 ตำแหน่ง
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2556

กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย สอบเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 14 อัตรา (เปิดรับสมัคร 11 – 13 พ.ย. 2556)

กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 14 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 13 พ.ย. 2556

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ทั่วประเทศ 7,500 กว่าอัตรา

>> อัพเดท: ข่าวสอบบรรจุ ขรก.ท้องถิ่น (เลื่อนการสอบ) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ
ตำแหน่งว่าง:  7,500 กว่าอัตรา 
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
วิธีการรับสมัคร: รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วันเวลาในการเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตั้งแต่: - พ.ย. ถึง – 2556
สอบวันที่:  -  มกราคม 2557

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหโภชน์ กะลาสี ช่างเครื่องเรือ และนายท้ายเรือ รวม 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 16 - 31 ตุลาคม 2556) ปฏิบัติงานที่: จังหวัดชลบุรี

งานราชการในจังหวัดชลบุรี
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 16 - 31 ตุลาคม 2556

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556)

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556

จังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา(สมัครด้วยตนเอง 21 - 28 ตุลาคม 2556)

งานราชการในจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงาน: โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2556

กรมการแพทย์ ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556 )

กรมการแพทย์ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 14 - 18 ตุลาคม 2556)

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบภาค ข. รวม 8 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2556

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา (สมัครทางเน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ตุลาคม 2556)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ตุลาคม 2556

กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7อัตรา (สมัครทางเน็ต 21 - 31 ตุลาคม 56)

กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการคลัง นักบัญชี นิติกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 7 อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2556

กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 7 - 11 ตุลาคม 2556)

งานราชการในจังหวัดขอนแก่น
กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร รวม 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา (สมัครด้วยตนเอง 7 - 11 ตุลาคม 2556)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556

แนะนำ

ติดตาม ข่าวเปิดสอบงานราชการ กับเราที่นี่ แจ้งข่าวการเปิดสอบ ทหาร ตำรวจ ครู อาจารย์ อบต. อบจ. เทศบาล พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของทุกหน่วยงานที่มีการเปิดสอบ (กดรับข่าวเปิดสอบราชการ คลิ๊กเลย!!)

งานราชการ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบอาทิตย์นี้