ข่าวเปิดสอบงานราชการ 2560

Ads

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 10 มีนาคม 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย  ระดับการศึกษา วุฒิ ม.3 โดยรับสมัคร บุคคลชาย(ทั่วไป)  /  บุคคลชาย(ไทย-มุสลิม)  /  บุคคลชาย(ไทย - พุทธ)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ

บุคคลชาย (ทั่วไป)
อายุ ระหว่าง 14 - 17 ปีบริบูรณ์นับถึงปีที่จะเข้ารับการศึกษา
คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

ส่วนสูง
อายุ 14-15 ปี สูงไม่น้อยกว่า 157 ซม.
อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 ซม.

น้ำหนัก
อายุ 14-15 ปี หนักไม่น้อยกว่า 45 ซม.
อายุ 16 ปี หนักไม่น้อยกว่า 46 ซม.
อายุ 17 ปี หนักไม่น้อยกว่า 47 ซม.

รอบอก
อายุ 14-15 ปี หายใจเข้า 75/หายใจออก 72
อายุ 16 ปี หายใจเข้า 76/หายใจออก 73
อายุ 17 ปี หายใจเข้า 77/หายใจออก 74
-----------------------------------------------------------------------------------------------
บุคคลชาย (ภาคใต้) นับถือศาสนา อิสลาม , พุทธ
ภูมิลำเนา : นราธิวาส, ปัตตานี,ยะลา หรือ สงขลา (เฉพาะอำเภอ เทพา,สะบ้าย้อย,นาทวี หรือ จะนะ)
ระยะเวลาการอาศัยในภูมิลำเนา : รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
อายุ ระหว่าง 14 - 17 ปีบริบูรณ์นับถึงปีที่จะเข้ารับการศึกษา
คุณวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

ส่วนสูง
อายุ 14-15 ปี สูงไม่น้อยกว่า 157 ซม.
อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 ซม.

น้ำหนัก
อายุ 14-15 ปี หนักไม่น้อยกว่า 45 ซม.
อายุ 16 ปี หนักไม่น้อยกว่า 46 ซม.
อายุ 17 ปี หนักไม่น้อยกว่า 47 ซม.

รอบอก
อายุ 14-15 ปี หายใจเข้า 75/หายใจออก 72
อายุ 16 ปี หายใจเข้า 76/หายใจออก 73
อายุ 17 ปี หายใจเข้า 77/หายใจออก 74

การศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) : โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ตามภูมิลำเนา
คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาต้น (ม.1-ม.3) : ไม่ต่ำกว่า 2.5
การเพิ่มคะแนนพิเศษด้านภาษา ภาษายาวี (ทักษะการพูด)

เว็บไซต์เปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจhttp://www.rpca-admission.com/2014/precadet/